Pro rodiče

Tento dopis si klade za cíl poskytnout vám všechny důležité informace. Přiloženy jsou také všechny potřebné dokumenty. Prosím, řiďte se přesnými pokyny na těchto formulářích.

Nástupní list

Řádně vyplňte celý formulář. Nepodceňujte upozornění pro zdravotníka. Dobře víme, že něco podobného jste psali na přihlášku, ale od podání přihlášky do konání tábora uběhlo u některých skoro půl roku a mohlo se stát spoustu věcí v životě vašeho dítěte. A informace na přihlášce byli hlavně pro vedoucí, kteří tvoří program, aby počítali s nejrůznějšími omezeními účastníků. S tímto formulářem pracují zdravotnice, které o vaše dítě budou pečovat.

Bere-li nějaké léky, je nutné to zde uvést a léky předat při nástupu do tábora zdravotnici. Upozorněte také na zvláštní okolnosti (náměsíčnost apod.), pokud se vyskytují, abychom s nimi mohli počítat. Pokud je dítě neplavec, tak to též uveďte.

Důležité je datum dne odjezdu na tábor. V našem případě 4. 8. 2018. Tento požadavek je určený zákonem a kontrolovaný hygienikem při jeho případné návštěvě našeho tábora. Zkušenosti říkají, že mé neustálé upozorňování na tuto formalitu je v mnoha případech plané, proto jsem si dovolil datum na Nástupní list již napsat.

Nalepená kopie průkazu pojištěnce – stačí mi jen ofotit a nalepit přední stranu průkazu.

 

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě.

Tento formulář je určený zákonem (vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., příloha č. 3). Posudek musí vyplnit lékař – pevně věřím, že lékaři vědí co s tímto dokumentem. Musí zde být razítko a podpis lékaře. Posudek vám na konci tábora bude vrácen a je použitelný na další podobné akce. Jeho platnost je jeden rok od vystavení lékařem.

Setkali jsme se s tím, že lékaři mají vlastní formulář a tudíž nechtějí vyplňovat tento. Nemáme s tím problém. Důležité je razítko lékaře, datum a posudek zdráv. Netrváme přímo na námi zaslaném formuláři.

Bez řádně vyplněného a potvrzeného „nástupního listu“ a „zdravotního posudku“ nemůže a nebude vaše dítě do tábora přijato!!! Budeme nuceni ho zanechat na nádraží.

 

Pojištění

Táborový poplatek zahrnuje cestu vlakem, ubytování, stravování a základní pojištění. Přestože vaše dítě bude pojištěno organizátory tábora, vřele doporučujeme pojištění sjednat osobně. A to hned z několika důvodů. Zkušenosti říkají, že pojištění není nikdy dost. Tábor, přestože máme nastavené ty nejpřísnější bezpečností opatření, je rizikový podnik, při kterém se může přihodit ledacos. A v poslední řadě jste se v přihlášce zavázali: „že v případech, kdy dojde k závažnému poškození objektu táborové základny nebo jejího vybavení někým z účastníků, je povinností jeho rodičů (případně zákonných zástupců) škodu uhradit organizátorovi tábora.“

Když budete pojištěni, všechny tyto starosti vkládáte na pojišťovnu. A základní „cestovní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu,“ které je pro tyto účely určeno, pro dítě do 17 let na týden nepřesáhne 100Kč.

 

Informace k odjezdu

Opět prosím, abyste se řídili pokyny v tomto prospektu, zejména co se týká nástupu do tábora a našeho návratu. Upozorňuji zejména na nástup do tábora v sobotu v 11:00hod dopoledne.

Rádi bychom při nástupu také obdrželi originální průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny a očkovací průkaz. Na rovinu říkám, že pokud tyto průkazy nedostaneme, tak dítě do tábora přijmu (na rozdíl od nástupního listu a posudku), ale sami na sebe berete odpovědnost za zdraví vašeho dítěte a riziko toho, že se nemusí dítěti dostat potřebné a kvalitní zdravotnické péče. Není žádnou výjimkou, že lékař odmítne ošetřit, pokud kartičku nemáme. Očkovací průkaz chceme, protože už od nás byl lékaři vyžadován. A těžko odpovídáme na otázky, my i zraněné dítě, zda má to či ono očkování, pokud průkaz nemáme. Bojíte-li se toho, že dítě na táboře průkazy ztratí, tak zbytečně. Vaše dítě s nimi vůbec nemusí přijít do kontaktu, protože je na nádraží se zdravotnicí vyberu a po našem návratu vám je osobně zase vrátím.

Z vlaku budeme vystupovat v zastávce Řepice. Do táborové základny je to tři kilometry. Ačkoliv jsme loni upozorňovali, že si děti budou muset vést batožiny vlakem, nakonec jsme je naložili. Hlavně díky tomu, že nám přívěs vezla dodávka. To zatím pro letošek slíbit nemůžu. Myslete na to při balení a balte tak, jako by děti měli batožiny vést vlakem. Když se nám je povede odvést už ze Stříbra, bude to bonus. Loni jsem žasnul nad důvěrou rodičů v některé své děti. Říkal jsem si, jak to dítko nastoupí do vlaku s kufrem větším než byl sám. Opět připomínám, může se stát, že batožiny povezeme až ze Sádku do tábora. Děti s nimi v takovém případě musí zvládnout přestupy a přesuny po nádražích. Do přívěsu lze ve Stříbře na nádraží uložit maximálně spacák či karimatku nebo gumovky, aby se táborníkovi neblemcaly přivěšené na batohu. V žádném případě tam nedám igelitky nebo cestovní tašky nacpané zbytečnostmi!!!

Je důležité, aby dítě mělo s sebou minimálně jednolitrovou pet-láhev, do které si bude čepovat v táboře pití před výpravami mimo tábor. V táboře nebude příležitost nějaké pití v láhvi koupit. Důležité je, aby účastník s sebou měl ešus, příbor, lžíci (případně lžičku) a hrneček.

Větší výlet je plánován jeden – do Strakonic. Tam děti budou mít také možnost rozchodu. Rozchod dáme i v Řepicích. Výše kapesného, které dítěti poskytnete je na vás. Peníze však táborník nebude v průběhu tábora jinak potřebovat a organizátoři tábora nenesou odpovědnost za jejich ztrátu (platí i pro ostatní cenné věci). Ještě si dovolím doporučit a klást důraz na pevné boty vhodné pro delší chůzi. 

Při balení oblečení myslete na to, že budeme uprostřed přírody, v lesích. Z věcí, které každé dítě bude potřebovat během táborového programu, připomínám především “bílé“ tričko, které budeme batikovat do barvy družstva. Tričko je pak táborníky po celý týden hojně využíváno. Nemusí být nutně bílé – je to však lepší.

Připomínám také karimatku. Letos bude nutná. Zatím netuším, zda jsou ve stanech na postelích matrace či nikoliv. Ale i kdyby byly, je nutná karimatka, kterou dáme na ně – kvůli hygieně. Pokud nebudou, je to jasné, budeme spát na „karibábě“.

Přítomnost elektrické energie v tábořišti je stále nejistá. Spíše počítejte s tím, že lektriku mít letos nebudeme.. Jsou tedy nutné baterky (spolehlivé natolik, aby vydrželi celý tábor) s novými bateriemi. Dohlídněte, aby dítě mělo s sebou i náhradní baterie. Často se stává, že táborníkům baterky přestanou svítit na první noční hře po půl hodině. Používání svíček, zápalek a jiného otevřeného ohně, je zakázáno. Porušení zákazu je dostatečný důvod k vyloučení účastníka z tábora.

Poslední věcí, na kterou chci upozornit, jsou návštěvy rodičů na táboře. Velmi důrazně je nedoporučuji! Není to z toho důvodu, že bychom vás neradi viděli, ale dítě, které si tři dny zvyká na život bez „maminky“ a po třech dnech začíná žít táborovým životem, si po Vaší návštěvě začne opět stýskat. A než se z toho dostane, jedeme domu. Osm dní není tak dlouhá doba, aby to vaše ratolesti bez vás nevydrželi.

Na závěr jen připomínám, že bychom neradi viděli u dětí (hlavně těch starších) alkoholické nápoje a cigarety. Tyto „látky“ jsou táborovým řádem zakázané. Podotýkám, že tento zákaz platí stejně pro vedoucí, kteří však s jeho dodržováním nemají žádné potíže. A musím zde zakázat i energy-drinky. Na minulých táborech se to nezdravě rozmohlo a jejich značné užívání určitě nemá příznivý vliv na organismus, právě naopak. Energy-drinky budou vedoucími zabavovány, stejně jako případný alkohol.

Prosím důsledně dbejte včasného nahlášení, pokud táborník nenastoupí s námi do vlaku. České dráhy nás nutí kupovat jízdenky v předstihu a mě vždycky strašně štve, když se dozvím, že snámi nejedede někdo, pro koho už mám jízdenku koupenou! Letos je nutné změnu nástupu do tábora nahlásit do neděle 15. 7. 2018.

Za celý tým táborových vedoucích zdraví

Milan Trávníček, hlavní vedoucí tábora