informace pro rodiče

Milí rodiče,

tento dopis si klade za cíl poskytnout vám všechny důležité informace. Přiloženy jsou také všechny potřebné dokumenty. Prosím, řiďte se přesnými pokyny na těchto formulářích.

 

Nástupní list

Řádně vyplňte celý formulář. Nepodceňujte upozornění pro zdravotníka. Dobře víme, že něco podobného jste psali na přihlášku, ale od podání přihlášky do konání tábora uběhlo u některých skoro půl roku a mohlo se stát spoustu věcí v životě vašeho dítěte. A informace na přihlášce byli hlavně pro vedoucí, kteří tvoří program, aby počítali s nejrůznějšími omezeními účastníků. S tímto formulářem pracují zdravotnice, které o vaše dítě budou pečovat.

Bere-li nějaké léky, je nutné to zde uvést a léky předat při nástupu do tábora zdravotnici. Upozorněte také na zvláštní okolnosti (náměsíčnost apod.), pokud se vyskytují, abychom s nimi mohli počítat. Pokud je dítě neplavec, tak to též uveďte.

Důležité je datum dne odjezdu na tábor. V našem případě 27. 7. 2019. Po zkušenostech z minulých táborů jsme datum do Nástupního listu již napsali.

Nalepená kopie průkazu pojištěnce – stačí mi jen ofotit a nalepit přední stranu průkazu.

 

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě.

Tento formulář je určený zákonem (vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., příloha č. 3). Posudek vyplní lékař. Já vám posílám formulář, ale často lékaři mají svůj nebo máte již jiný posudek z jiného tábora. Lze je použít, je to jedno. Posudek nyní platí dva roky, to znamená, že lze použít posudek z loňska, pokud se neodehrála žádná zdravotní změna. Posudek vám poslední den tábora bude vrácen a je použitelný na další podobné akce.

Prosím, nezapomeňte dítěti před odjezdem na tábor PEČLIVĚ zkontrolovat vlasy! Vši a hnidy jsou důvodem k nepřijetí dítěte do tábora.

Bez řádně vyplněného a potvrzeného „nástupního listu“ a „zdravotního posudku“ nemůže a nebude vaše dítě do tábora přijato!!! Budeme nuceni ho zanechat na nádraží.

 

Pojištění

Děti na akcích Royal Rangers jsou pojištěné. Nicméně zkušenosti říkají, že pojištění není nikdy dost. Tábor, přestože máme nastavené ty nejpřísnější bezpečností opatření, je rizikový podnik, při kterém se může přihodit ledacos. A v poslední řadě jste se v přihlášce zavázali: „že v případech, kdy dojde k závažnému poškození objektu táborové základny nebo jejího vybavení někým z účastníků, je povinností jeho rodičů (případně zákonných zástupců) škodu uhradit organizátorovi tábora.“

Když budete pojištěni, všechny tyto starosti vkládáte na pojišťovnu. A základní „cestovní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu,“ které je pro tyto účely určeno, pro dítě do 17 let na týden nepřesáhne 100Kč.

 

Informace k nástupu do tábora

Opět prosím, abyste se řídili pokyny v tomto prospektu, zejména co se týká nástupu do tábora a vyzvednutí z tábora na jeho konci. Upozorňuji zejména na nástup do tábora v sobotu v 15:00hod přímo na tábořišti. Na našem webu je k dohledání mapa s cestou na tábořiště.

Rádi bychom při nástupu také obdrželi originální průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny a očkovací průkaz. Na rovinu říkám, že pokud tyto průkazy nedostaneme, tak dítě do tábora přijmu (na rozdíl od nástupního listu a posudku), ale sami na sebe berete odpovědnost za zdraví vašeho dítěte a riziko toho, že se nemusí dítěti dostat potřebné a kvalitní zdravotnické péče. Není žádnou výjimkou, že lékař odmítne ošetřit, pokud kartičku nemáme. Očkovací průkaz chceme, protože už od nás byl lékaři vyžadován. A těžko odpovídáme na otázky, my i zraněné dítě, zda má to či ono očkování, pokud průkaz nemáme. Bojíte-li se toho, že dítě na táboře průkazy ztratí, tak zbytečně. Vaše dítě s nimi vůbec nemusí přijít do kontaktu, protože je se zdravotnicí při nástupu do tábora vyberu a po skončení vám je osobně zase vrátím.

Pro děti z daleka můžeme nabídnout možnost vyzvednutí na vlakovém nádraží ve Stříbře, kam by přijeli vlakem. Odtud je dopravíme do táborové základny. Řešit to budeme individuálně. V případě zájmu mě kontaktujte.

Je důležité, aby dítě mělo s sebou minimálně jednolitrovou pet-láhev, do které si bude čepovat v táboře pití před výpravami mimo tábor. V táboře nebude příležitost nějaké pití v láhvi koupit. Důležité je, aby účastník s sebou měl ešus, příbor, lžíci (případně lžičku) a hrneček.

Větší výlet je plánován do Stříbra – hornického skanzenu. Ve Stříbře děti budou mít také možnost rozchodu. Rozchod dáme i v Kladrubech, kde navštívíme tamní klášter. Výše kapesného, které dítěti poskytnete je na vás. Peníze však táborník nebude v průběhu tábora jinak potřebovat a organizátoři tábora nenesou odpovědnost za jejich ztrátu (platí i pro ostatní cenné věci). Ještě si dovolím doporučit a klást důraz na pevné boty vhodné pro delší chůzi.

Při balení oblečení myslete na to, že budeme uprostřed přírody, v lesích u říčky Úhlavky. Z věcí, které každé dítě bude potřebovat během táborového programu, připomínám především “bílé“ tričko, které budeme batikovat do barvy družstva. Tričko je pak táborníky po celý týden hojně využíváno. Nemusí být nutně bílé – je to však lepší.

Připomínám také karimatku. Letos bude nutná. Zatím netuším, zda jsou ve stanech na postelích matrace či nikoliv. Ale i kdyby byly, je nutná karimatka, kterou dáme na ně – kvůli hygieně. Pokud nebudou, je to jasné, budeme spát na „karibábě“.

Letos elektrická energie v tábořišti nebude! Tábořiště je Foglarovského typu a zaručuje spíše „dobrodružství a romantiku“ než civilizační vymoženosti. Jsou tedy nutné baterky (spolehlivé natolik, aby vydrželi celý tábor) s novými bateriemi. Dohlídněte, aby dítě mělo s sebou i náhradní baterie. Často se stává, že táborníkům baterky přestanou svítit na první noční hře po půl hodině. Používání svíček, zápalek a jiného otevřeného ohně, je zakázáno. Porušení zákazu je dostatečný důvod k vyloučení účastníka z tábora.

Poslední věcí, na kterou chci upozornit, jsou návštěvy rodičů na táboře. Vždycky tady píšu, že je důrazně neporučuji. Letos, když budeme blízko domovům mnohých táborníků, si návštěvy dovoluji zakázat! Mnohé rodiče by to mohlo lákat, jet se na nás podívat. Nedělejte to! Není to z toho důvodu, že bychom vás neradi viděli, ale dítě, které si tři dny zvyká na život bez „maminky“ a po třech dnech začíná žít táborovým životem, si po Vaší návštěvě začne opět stýskat. A než se z toho dostane, jedeme domu. Navíc každá taková návštěva nám naruší program, protože se jí alespoň minimálně někdo musí věnovat.

Najdou-li se však rodiče, kteří by za námi přeci jen rádi přijeli a prohlédli si táborovou základnu, je možné nás navštívit v pátek večer 2. srpna 2019 od 18:00hod. Uvítáme, když se dopředu spojíte s naší kuchařkou Soňou Ramíkovou a po konzultaci s ní donesete něco dobrého na závěrečnou hostinu.

Na závěr jen připomínám, že bychom neradi viděli u dětí (hlavně těch starších) alkoholické nápoje, cigarety a jiné omamné a návykové látky. Tyto „látky“ jsou táborovým řádem zakázané. Podotýkám, že tento zákaz platí stejně pro vedoucí, kteří však s jeho dodržováním nemají žádné potíže. A musím zde zakázat i energy-drinky. Na jednom z minulých táborů se to nezdravě rozmohlo a jejich značné užívání určitě nemá příznivý vliv na organismus, právě naopak. Energy-drinky budou vedoucími zabavovány, stejně jako případný alkohol.

 

Za celý tým táborových vedoucích zdraví

 

Milan Trávníček