tábořiště "Pod Bethánem"

tábořiště "Pod Bethánem"