"Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, Tvůj Bůh, bude s tebou všude, 

                                                                           kam půjdeš!"                                   (Bible, kniha Jozue 1;9)

Tábory

V této sekci se můžete seznámit s našimi tábory. Ať už s těmi minulými nebo s tím aktuálním, který připravujeme a ke kterému tady budou postupně přibývat informace. 

O co nám na táborech jde?

Snažíme se navázat na dlouholetou tradici konání letních táborů, které náš sbor (Bratrská jednota baptistů v Teplé) svého času každoročně pořádal na Hanově. Pravda, od té doby uběhlo už trochu času, ale naším přáním je, aby se na současné tábory jednou vzpomínalo alespoň jako na ty Hanovské.

Tábor je plný sportu, soutěží, písniček a her zaměřených na zdatnost, tvořivost, trpělivost, týmovou práci, rozvoj vztahů k lidem, osvojení nových dovedností, poznání přírody a kultury místa tábora a na další kladné vlastnosti. Snažíme se připravit všem zúčastněným krásné a nezapomenutelné zážitky – zda se nám to daří, máte možnost posoudit sami.

Tyto stránky si kladou za cíl vás lépe informovat o táborovém dění a ještě více tak zkvalitnit dostupnost důležitých informací.

 

Základní informace o táboře

hlavní vedoucí:       

Milan Trávníček, Na Vinici 1329, 349 01  STŘÍBRO

tel: 724 751 411, e-mail: Mila-2@seznam.cz

místo, ubytování:    

v minulosti jsme si tábořiště pronajímali. Nyní 

využíváme nově vybudované tábořiště na 

bývaléme fotbalovémhřišti v Kokašicích. 

Aktuální informace jsou k nalezení

v propagačních materiálech k táborům

téma tábora:            

každý rok připravujeme novou celotáborovou hru

termín:                     

začátek srpna (doposud vždy 8 dní)

doprava:  

jezdívali jsme vlakem, nyní na tábořiště děti 

vozí rodiče

místo srazu:  

bývalo ve Stříbře na vlakovém nádraží nyní se 

scházíme přímo na tábořišti v Kokašících

věk:   

dorostenci 10 – 16 let

cena:                        

co nejnižší (1500-2000Kč) – zahrnuje: ubytování, 

stravování, základní pojištění, výlet

způsob platby:        

hotově nebo na bankovní účet: 2201568945/2010,

variabilní symbol: prvních 6 čísel rodného čísla

storno poplatky:     

odhlášení do konce června - vrácení poplatku

odhlášení do půlky července - storno 30%

odhlášení 14 dní před táborem - storno 50%

konkrétní termíny v aktuální přihlášce do tábora

Podrobné a konkrétní informace naleznete vždy v aktuálních propagačních materiálech!

Tým vedoucích

Tým vedoucích tvoří mladí lidé, kteří mají zkušenosti v práci s mládeží a kteří věří, že má smysl trávit týden po boku účastníků a jsou ochotni věnovat celý rok spoustu volného času na přípravu tábora.

Všichni jsme věřící křesťané a na táborech se budeme společně netradiční formou zamýšlet nad biblickou zvěstí: „Má křesťanství dnes člověku co říci?“

Podporují nás:

Při budování táborové základny v Kokašicích 

___________________________________

Firma RSF Elektronik ze Stříbra nám koupila deset pivních setů (květen 2023)

___________________________________

Bratrská jednota baptistů v Teplé

Misijní odbor Bratrské jednoty baptistů

___________________________________

Nadace Telefonica, program Think Big (srpen 2013)