Příměstský tábor pro rok 2020 připravujeme, postupně sem budeme dávat aktuální informace

tábor se uskuteční v termínu 13. - 17. července 2020

Příměstský tábor v Kokašicích na fotbalovém hřišti

 
k přihlášení stačí vyplnit přihlašovací formulář - objeví se okýnko s nápisem "Děkujeme" a jste přihlášeni!

Proč pořádáme příměstký tábor

Letos v létě připravujeme již třináctý dorostový tábor. Jedná se o klasický tábor v klasickém slova smyslu - v přírodě, často bez elektřiny, v podsadových stanech, s celotáborovou hrou. Každý rok ho děláme na jiném místě a tábořiště si pronajímáme, většinou od skautů. 
 
Také už tři roky se scházíme s dětmi v Konstantinových Lázních každou středu v průběhu roku. Hrajeme hry, učíme se tábornickým dovednostem a je nám spolu dobře. To nás vedlo k tomu, že jsme se rozhodli zkusit uspořádat příměstský tábor. Bude se odehrávat v Kokašicích, tedy v místě. Bude dostupný místním dětem (protože na dorostový tábor nám jezdí děcka doslova z celých Západních Čech). 
 
Máme zkušennosti z pořádání táborů a věříme, že je dokážeme zužitkovat v pořádání pro nás prvního příměstského tábora. Díky dobrovolnické práci vedoucích a vstřícnosti obce Kokašice může být i tábornický poplatek poměrně nízký (100Kč/osoba/den).
 
Před třinácti lety s námi na náš první tábor jelo patnáct odvážných. Nikdo (děti ani rodiče) nevěděl, co od nás čekat. Od druhého tábora s námi jezdí přes třicet dětí, protože první tábor se líbil. Kéž je tomu tak i u příměstského tábora.