Novinky

Vánoční program v kostele

18.12.2022 11:03
V neděli 18. prosince 2022 během dopoledního shromáždění jsme měli v kostele vánoční slavnost, kde jsme s Poutníky vystupovali s programem. 

Bruslení v KL

17.12.2022 20:01
V sobotu 17. prosince 2022 odpodledne jsme využili mrznoucího počasí a šli jsme bruslit na nádrž v KL. Vymrznutí jsme se vrátili do kostela, kde jsme si připravili večeři a trávili společně s mládežníky večer. Ozdobili jsme stromeček, hráli deskové hry a všelijak jinak jsme se bavili. 

Poutníci v pensionu

14.12.2022 12:58
Ve středu 14. prosince 2022 jsme jako každý rok navštívili seniory v Domově s pečovatelskou službou v Konstantinových Lázních. Měli jsme pro ně připravený vánoční program.

Výprava do okolí Konstantinových Lázní

12.11.2022 11:55
V sobotu 12. listopadu 2022 jsme měli za krásného počasí výpravu. Vláčkem jsme se přesunuli do Bezdružic, odkud jsme vyrazili na výpravu. Hráli jsme spousty her a samozřejmě nechybělo vaření. Při cestě zpátky jsme zabloudili a dost jsme si zašli. Měli jsme co dělat, abychom se zvládli včas vrátit....

Zahájení činnosti v novém školním roce

14.09.2022 19:50
První schůzka po prázdninách se uskutečnila ve středz 14. září 2022. Kéž spolu zažijeme opět spousty pěkných chvil.

Dorostový pobytový tábor

30.07.2022 18:14
Letos se pobytový tábor uskutečnil v táborové základně Nové Mitrovice pod hrází rybníka Drahota v termínu 30. 7. - 6. 8. 2022. Díky tomu, že jsme byli u rybníka a měli jsme krásné počasí, hodně času jsme trávili ve vodě. Na tábořiště jsme se vrátili po čtrnácti letech a i téma jsme opakovali (po...

Příměstský tábor v Kokašicích

11.07.2022 19:12
V termínu 11. - 15. července 2022 proběhl v Kokašicích již čtvrtý ročník příměstského tábora. Účastnilo se 25 dětí a myslím si, že i letos jsme si to užili.

Železniční muzeum v Rakovníku

10.07.2022 09:30
V neděli 10. července 2022 jsme pořádali výlet pro Poutníky, rodiče a jejich prarodiče. Auty jsme jeli do Lužné u Rakovníka, kde jsme společně navštívili železniční muzeum. 

Pronájem areálu fotbalového hřiště

01.07.2022 15:33
Máme podepsanou smlouvu s obcí Kokašice o pronájmu areálu fotbalového hřiště. Od příštího roku na tomto místě chceme pořádat pobytové tábory. Kéž Bůh dá, abychom to všechno stihli připravit a zařídit.

Poutnický vandr

25.06.2022 11:27
Víkendu 25. - 26. června 2022 jsme trávili na vandru. Šli jsme podél břehu Vltavy až k vodní nádrži Slapy, kde jsme přespali v kempu a druhý den jsme šli po druhém břehu zpět. Počasí nám vyšlo a víkend jsme si užili.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>