O Nás

Royal Rangers je mezinárodní křesťanská organizace skautského typu pro děti a mládež školního věku. Hlavním naším pravidlem je: „Ve všem děláme druhým to, co chci, aby oni dělali mně.“ Děti chceme vychovávat ve všech čtyřech oblastech života – fyzické, duchovní, duševní a sociální.

odkaz na nformace o Royal Rangers v České Republice

Vznik 63. přední hlídky

S dětmi a mládeží jsme v našem sboru (Bratrská jednota baptistů v Teplé) začali více pracovat v roce 2007, kdy jsme uspořádali první dorostový tábor. V průběhu roku jsme organizovali v Konstantinových Lázních drakiádu, pingpongový turnaj, loutkové divadlo apod.

V září 2016 jsme založili jakýsi tábornicko-turistický oddíl Poutníci. Začali jsme se scházet uprostřed týdne na dvouhodinovou schůzku, chodili na výpravy, hledali „kešky“ a pořádali víkendovky v přírodě.

V září 2018 se naše činnost překlenula v založení 63. přední hlídky Royal Rangers. Scházíme se každou středu od 17:00 do 19:00hod v Konstantinových Lázních. Na schůzkách hrajeme nejrůznější pohybové ale třeba také stolní hry, sportujeme, vyrábíme různé předměty, učíme se tábornickým dovednostem, povídáme si o Bohu a poznáváme spoustu nového. Scházíme se přibližně v počtu patnácti účastníků.

Jednou v měsíci se snažíme v sobotu vyrážet na výpravu do přírody, jezdíme na víkendové přespávačky a o prázdninách samozřejmě nesmí chybět letní tábor s napínavou táborovou hrou.

Kromě toho, že s nám zažiješ spoustu dobrodružství, najdeš v našem oddíle nové dobré kamarády a naučíš se spoustě nových dovedností, které využiješ nejen pro pobyt v přírodě.

Význam znaku Royal Rangers

Znak Royal Rangers symbolicky vystihuje charakter a cíle naší organizace.

Zlatá hvězda v popředí znázorňuje čtyři oblasti života, které chceme u dětí a mládeže pozitivně ovlivňovat – fyzickou, duševní, duchovní a sociální.

Červené hroty vyjadřují základní učení Bible, která je pro nás učebnicí života. Učíme mladé lidi přijmout a žít učení Bible o spasení, o uzdravení, o Duchu svatém a o vytržení.

Modré hroty symbolizují zákoník Royal Rangers, který zní:

Royal Rangers je bdělý – je psychicky, fyzicky a duchovně bdělý,
Royal Rangers je čistý – je čistý na těle, v mysli i řeči,
Royal Rangers je čestný – nelže, nepodvádí a nekrade,
Royal Rangers je statečný – je statečný i přes nebezpečí, kritiku a hrozby,
Royal Rangers je věrný – je věrný svému sboru, rodině, Přední hlídce a přátelům,
Royal Rangers je zdvořilý – je zdvořilý, laskavý a ohleduplný,
Royal Rangers je poslušný – poslouchá své rodiče, vedoucí a autority,
Royal Rangers je duchovní – modlí se, čte Bibli a svědčí.