informace pro rodiče

Tento text si klade za cíl poskytnout vám všechny důležité informace. Ke stažení jsou zde také všechny potřebné dokumenty. Prosím, řiďte se přesnými pokyny na těchto formulářích. Formuláře jsme vám rozeslali e-mailem. Je však možnost si je stáhnout z těchto stránek. Umístěny jsou na následující stránce po pravé straně:

formuláře ke stažení

Nástupní list

Řádně vyplňte celý formulář. Nepodceňujte upozornění pro zdravotníka. Dobře víme, že něco podobného jste psali na přihlášku, ale od podání přihlášky do konání tábora uběhlo u některých skoro půl roku a mohlo se stát spoustu věcí v životě vašeho dítěte. A informace na přihlášce byli hlavně pro vedoucí, kteří tvoří program, aby počítali s nejrůznějšími omezeními účastníků. S tímto formulářem pracují zdravotnice, které o vaše dítě budou pečovat.

Bere-li nějaké léky, je nutné to zde uvést a léky předat při nástupu do tábora zdravotnici. Upozorněte také na zvláštní okolnosti (náměsíčnost apod.), pokud se vyskytují, abychom s nimi mohli počítat. Pokud je dítě neplavec, tak to též uveďte.

Důležité je datum dne odjezdu na tábor. V našem případě 11. 7. 2022.

Nalepená kopie průkazu pojištěnce – stačí mi jen ofotit a nalepit přední stranu průkazu.

Pojištění

Děti na akcích Royal Rangers jsou pojištěné. Nicméně zkušenosti říkají, že pojištění není nikdy dost. Tábor, přestože máme nastavené ty nejpřísnější bezpečností opatření, je rizikový podnik, při kterém se může přihodit ledacos. A v poslední řadě jste se v přihlášce zavázali: „že v případech, kdy dojde k závažnému poškození objektu táborové základny nebo jejího vybavení někým z účastníků, je povinností jeho rodičů (případně zákonných zástupců) škodu uhradit organizátorovi tábora.“ Když budete pojištěni, všechny tyto starosti vkládáte na pojišťovnu. 

Informace k nástupu do tábora

Nástup do příměstského tábora je každý všední den ráno v čase 7:30 – 8:00 hod na hřišti v Kokašicích od 11. - 15. 7. 2022. Z tábora je třeba vždy dítě vyzvednout v 16:00 – 16:30 hod.  

Při nástupu je nutné odevzdat ještě souhlas s převzetím dítěte! V případě, že rodič vyplní rámeček, pak dítě bude z příměstského tábora odcházet každý den samo po jeho skončení, tedy po 16:00hod. Za dítě tou dobou již neneseme zodpovědnost! Chcete-li od nás dítě oficiálně převzít, pak nevyplňujte rámeček, ale jména a příjmení osob, které jsou oprávněné dítě z tábora odvézt. Těm předáme dítě na základě ověření občanského průkazu a oproti podpisu. Případnou změnu osoby, která bude dítě vyzvedávat a nebude na seznamu, je třeba ohlásit nejpozději ten samý den ráno (při nástupu do tábora) a změnu podepsat!

Předpokládáme, že dítě přijde vhodně (s ohledem na počasí) oblečeno. Dovolí-li to počasí, budeme čas tábora trávit hlavně venku v přírodě. Požadujeme, aby v batůžku mělo sbaleno pláštěnku, ešus s víčkem, příbor, lžíci, nožík (rybičku) a minimálně 0,5l prázdnou plastovou lahev, do které si bude čepovat pití. Lahev je vhodnější než hrneček. Při hrách se budeme dostávat i mimo prostor fotbalového hřiště. Láhev může mít dítě v pohodě u sebe a doplňovat tak pitný režim.

Dbejte prosím také na vhodnou obuv. Budeme hodně běhat a často také v lese. Proto bychom neradi na nohou viděli pantofle, sandále, apod. V deštivém počasí bude dobré, když si dítě s sebou donese gumovky (třeba v igelitce), aby se do nich v případě potřeby mohl táborník přezout.  

Děti si batůžek s věcmi každý den odnesou domů a je třeba dohlídnout, aby je ráno zase měly s sebou.

Cenné věci a jakoukoli peněžní hotovost doporučujeme nechat doma. Týká se to i telefonů. Během dne je dítě nebude potřebovat. Bude-li třeba komunikace s rodiči, čísla na vás máme z přihlášek a nástupních listů. Kontakty na nás jsou uvedeny níže. Za ztrátu nebo porouchání takovýchto věcí neneseme odpovědnost.

Budeme v blízkosti domova, tak to raději zmíním. Neradi bychom viděli návštěvy rodičů či prarodičů na táboře během dne. Ať už by to bylo z jakéhokoliv důvodu, bude nás to rušit. Snažíme se program postavit tak, aby děti byli pořád v akci. Návštěva by narušila náš program a soustředěnost dítěte. Za dodržování tohoto pravidla dopředu děkujeme.

Na závěr jen připomínám, že bychom neradi viděli u dětí (hlavně těch starších) alkoholické nápoje, cigarety a další omamné a návykové látky. Tyto „látky“ jsou táborovým řádem zakázané. Podotýkám, že tento zákaz platí stejně pro vedoucí, kteří však s jeho dodržováním nemají žádné potíže. A musím zde zakázat i energy-drinky. Na jednom z táborů v minulosti se jejich pití nezdravě rozmohlo a jejich značné užívání určitě nemá příznivý vliv na organismus, právě naopak. Energy-drinky budou vedoucími zabavovány, stejně jako případný alkohol.

Ještě pár poznámek ke koronavirové situaci. V případě, že by dítě nebo někdo v rodině vykazoval příznaky Koronaviru (např. teplotu, apod.), pak prosím raději do tábora nenastupujte. Teplotu budeme každé ráno měřit. Je také třeba být připraven na skutečnost, že v případě výskytu Koronaviru budeme muset tábor rozpustit.

Podle aktuálních pravidel nikdo nevyžaduje žádné testování, tak se podle toho budeme řídit :-). 

 

 

 

Co s sebou na tábor:

ešus s víčkem

příbor

lžíci

nožík (rybičku)

0,5l plastovou lahev

šátek (potřebný k hrám)

pokrývku hlavy (klobouček, kšiltovku)

blok na psaní, propiska

vhodné oblečení, pláštěnka

dobrovolné: krém na opalování, repelent

Kontakty na vedoucí v době konání tábora:

Milan Trávníček, hlavní vedoucí

tel. 724 751 411

e-mail: mila-2@seznam.cz

 

Jiří Tomeš, zástupce hl. vedoucího

tel. 606 391 590

e-mail: bjb.tepla@tiscali.cz