informace k táboru

27.06.2017 12:09

Dnej jsme poštou odeslali obálky s informacemi k odjezdu. Přílohou obálek jsou nástupní listy a zdravotní posudky k lékaři. Tak se budeme za měsíc těšit.