Koronavirové omezení

01.01.2021 09:55

Žel je to tak. Co jsme nestihli do začátku října 2020, kdy nastaly omezení, už jsme nestihli. Všechny plánované podzimní a Vánoční akce nám nebylo dovoleno uspořádat. 

Naneštěstí ani výhled dopředu není dobrý. Plánovat nyní nějaké akce nemá vůbec žádný smysl. Ale jsme připravení, jakmile to bude možné, rozjedeme zase naplno svoji činnost. Kéž je to co nevidět.