Přespávačka + potáborová bohoslužba

22.10.2023 09:45

Po drakiádě 21. října jsme se přesunuli (Poutníci a dorosťáci z Plzeňské Mozaiky) do baptistického kostela v Konstantinkách. Na přespání dorazili i někteří Poutníci, kteří z různých důvodů nemohli přijít na drakiádu.

Dali jsme si večeři - bramborovou polévku a palačinky, hráli hry, Jirka měl slovíčko, zpívali jsme chvály a večer nesměl chybět film. 

Ráno po snídani jsme se vrhli do úklidu, abychom vše připravili na nedělní bohoslužbu. Dnes byla speciální - zaměřená na táborové vzpomínání. Zazněly svědectví, chvály a promítaly se fotky. Končilo se společným obědem. Dorosťáci odjížděli vlakem domů a my se také rozprchli. Myslím, že mnozí pak dospávali noc :-).

Mám-li to hodnotit, tak pozitivně.