Příspěvek VZP na tábor

19.06.2012 09:23

 

Příspěvek VZP na tábor ... do konce června

www.vzp.cz/klienti/vyhody-a-prispevky/financni-prispevky/cervnove-bonusy-od-vzp

Zdravá rodina

Klient VZP, který již v roce 2012 v rámci programu příspěvky čerpal, může získat v rámci bonusového příspěvku (na očkování, FOA, plavání nebo tábor) dalších max. 500 Kč (do výše předložených dokladů).

Klient, který v roce 2012 ještě příspěvek nečerpal, může v červnu 2012 získat příspěvek až 1 000 Kč (do výše předložených dokladů), a to i formou kombinace různých příspěvků.

Příspěvek je možné čerpat:

1) na standardně proplácené aktivity:

  • na jakékoliv očkování nehrazeného z veřejného zdravotního pojištění (kromě očkování, které je aktuálně zařazené do tzv. voucher systému). Aplikace očkovací látky se nehradí.
  • na FOA (pevné fixní ortodontické aparátky nehrazené z veřejného zdravotního pojištění).

2) na bonusové „červnové aktivity“:

  • kurz plavání dětí
  • příspěvek na letní tábor zaměřený na pohybovou aktivitu

Pro čerpání příspěvku je nutné předložit účtenku s datem 1. 6. - 30. 6. 2012, a to osobně na libovolné pobočce VZP v době od 1. 6. do 30. 6. 2012. Na základě platebního dokladu bude rodičům vyplacen příspěvek 500 Kč nebo 1 000 Kč v hotovosti nebo bezhotovostně převodem na účet.