Pronájem areálu fotbalového hřiště

01.07.2022 15:33

Máme podepsanou smlouvu s obcí Kokašice o pronájmu areálu fotbalového hřiště. Od příštího roku na tomto místě chceme pořádat pobytové tábory. Kéž Bůh dá, abychom to všechno stihli připravit a zařídit.