Zdravotní posudky, info k táboru

11.06.2015 22:39

Dnes jsem většině přihlášených odesílal poštou obálku s Nástupními listy, zdravotními posudky a informacemi k nástupu do tábora. Takže byste je měli co nevidět nalést ve schránkách.