informace pro rodiče

Milí rodiče,

tímto Vám oznamujeme, že váš syn/dcera, byli přijati do letního dorostového tábora, který pořádá sbor Bratrské jednoty baptistů v Teplé a který nese název „S Hillarym na vrchol.“

Tento dopis si klade za cíl poskytnout vám všechny důležité informace. Přiloženy jsou také všechny potřebné dokumenty. Prosím, řiďte se přesnými pokyny na těchto formulářích.

Nástupní list

Žel ještě neznáme jeho letošní podobu. Ministerstvo zdravotnictví zatím co týden mění či upravuje pravidla, za kterých bude možné nastoupit do tábora. Proto tento dokument budeme rozesílat později.

Řádně vyplňte celý formulář. Nepodceňujte upozornění pro zdravotníka. Dobře víme, že něco podobného jste psali na přihlášku, ale od podání přihlášky do konání tábora uběhlo u některých skoro půl roku a mohlo se stát spoustu věcí v životě vašeho dítěte. A informace na přihlášce byli hlavně pro vedoucí, kteří tvoří program, aby počítali s nejrůznějšími omezeními účastníků. S tímto formulářem pracují zdravotnice, které o vaše dítě budou pečovat.

Bere-li nějaké léky, je nutné to zde uvést a léky předat při nástupu do tábora zdravotnici. Upozorněte také na zvláštní okolnosti (náměsíčnost apod.), pokud se vyskytují, abychom s nimi mohli počítat. Pokud je dítě neplavec, tak to též uveďte.

Důležité je datum dne odjezdu na tábor. V našem případě 31. 7. 2021. Tento požadavek je určený zákonem a kontrolovaný hygienikem při jeho případné návštěvě našeho tábora. Zkušenosti říkají, že mé neustálé upozorňování na tuto formalitu je v mnoha případech plané, proto jsem si dovolil datum na Nástupní list již napsat.

Nalepená kopie průkazu pojištěnce – stačí mi jen ofotit a nalepit přední stranu průkazu.

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě.

Tento formulář je určený zákonem (vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., příloha č. 3). Posudek vyplní lékař. Já vám posílám formulář, ale často lékaři mají svůj nebo máte již jiný posudek z jiného tábora. Lze je použít, je to jedno. Posudek platí dva roky, to znamená, že lze použít posudek z loňska, pokud se neodehrála žádná zdravotní změna. Posudek vám poslední den tábora bude vrácen a je použitelný na další podobné akce.

Prosím, nezapomeňte dítěti před odjezdem na tábor PEČLIVĚ zkontrolovat vlasy! Vši a hnidy jsou důvodem k nepřijetí dítěte do tábora.

Bez řádně vyplněného a potvrzeného „nástupního listu“ a „zdravotního posudku“ nemůže a nebude vaše dítě do tábora přijato!!! Budeme nuceni ho zanechat na nádraží.

Pojištění

Děti na akcích Royal Rangers jsou pojištěné. Nicméně zkušenosti říkají, že pojištění není nikdy dost. Tábor, přestože máme nastavené ty nejpřísnější bezpečností opatření, je rizikový podnik, při kterém se může přihodit ledacos. A v poslední řadě jste se v přihlášce zavázali: „že v případech, kdy dojde k závažnému poškození objektu táborové základny nebo jejího vybavení někým z účastníků, je povinností jeho rodičů (případně zákonných zástupců) škodu uhradit organizátorovi tábora.“

Informace k nástupu do tábora

Opět prosím, abyste se řídili pokyny v tomto prospektu, zejména co se týká nástupu do tábora a našeho návratu. Upozorňuji zejména na nástup do tábora v sobotu v 12:00hod dopoledne. Bylo zvykem, že jsme odjížděli ráno, ale opět Koronavirová opatření způsobují, že do táborové základny můžeme přijít až po šestnácté hodině. Nezvyklý brzký návrat z tábora v sobotu v 10:29hod je letos způsoben mou osobní situací. Potřeboval bych se alespoň odpoledne účastnit oslavy tchánovo 60tých narozenin.

Batožiny naložíme do přívěsu ve Stříbře na nádraží. Táborník pojede vlakem jen s malým batůžkem, v kterém bude mít svačinu. Z vlaku budeme vystupovat v zastávce Řepice. Do táborové základny je to necelé dva kilometry. Prosím balte rozumně a nespoléhejte na to, že se věci odvezou autem. Batožiny táborníků, kteří jedou vlakem a přistupují k nám cestou, se zásadně liší od těch, kteří si je ve Stříbře mohou dát do auta. Neradi bychom viděli u táborníka krosnu a k tomu další dvě igelitky (většinou plné zbytečností). Týká se to zejména dívek. 

Rádi bychom při nástupu také obdrželi originální průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny a očkovací průkaz. Na rovinu říkám, že pokud tyto průkazy nedostaneme, tak dítě do tábora přijmu (na rozdíl od nástupního listu a posudku), ale sami na sebe berete odpovědnost za zdraví vašeho dítěte a riziko toho, že se nemusí dítěti dostat potřebné a kvalitní zdravotnické péče. Není žádnou výjimkou, že lékař odmítne ošetřit, pokud kartičku nemáme. Očkovací průkaz chceme, protože už od nás byl lékaři vyžadován. A těžko odpovídáme na otázky, my i zraněné dítě, zda má to či ono očkování, pokud průkaz nemáme. Bojíte-li se toho, že dítě na táboře průkazy ztratí, tak zbytečně. Vaše dítě s nimi vůbec nemusí přijít do kontaktu, protože je na nádraží se zdravotnicí vyberu a po našem návratu vám je osobně zase vrátím.

Je důležité, aby dítě mělo s sebou minimálně jednolitrovou pet-láhev, do které si bude čepovat v táboře pití před výpravami mimo tábor. V táboře nebude příležitost nějaké pití v láhvi koupit. Důležité je, aby účastník s sebou měl ešus, příbor, lžíci (případně lžičku) a hrneček.

Nad výletem letos visí otazník. V docházkové vzdálenosti není pro nás vhodný objekt k navštívení, kde by byl předpoklad, že se nepotkáme s lidmi, jako tomu bylo loni na zřícenině hradu Skála. S ohledem na Koronavirus je nám doporučováno chovat se jako uzavřená skupina a výlety nejsou doporučovány. Nicméně když nás k tomu počasí donutí, pravděpodobně se půjdeme vykoupat do Strakonic do řeky. Pak bude možné se stavit po skupinách v obchodě a něco si tam koupit. Výše kapesného, které dítěti poskytnete je na vás. Peníze však táborník nebude v průběhu tábora jinak potřebovat a organizátoři tábora nenesou odpovědnost za jejich ztrátu (platí i pro ostatní cenné věci). Pevné boty vhodné pro delší chůzi táborník jistě využije, i kdybychom náhodou na velký výlet nešli.

Při balení oblečení myslete na to, že budeme uprostřed přírody, v lesích. Z věcí, které každé dítě bude potřebovat během táborového programu, připomínám především “bílé“ tričko, které budeme batikovat do barvy družstva. Tričko je pak táborníky po celý týden hojně využíváno. Nemusí být nutně bílé – je to však lepší. Také připomínám sluneční brýle a kulicha. Budeme hojně využívat při rozcvičkách. 

Připomínám také karimatku. Letos bude nutná. Myslím si, že ve stanech na postelích nejsou matrace, tudíž karimatka bude jediné zpříjemnění na posteli.

Přítomnost elektrické energie v tábořišti je stále nejistá. Spíše počítejte s tím, že elektriku mít letos nebudeme. Jsou tedy nutné baterky (spolehlivé natolik, aby vydrželi celý tábor) s novými bateriemi. Dohlídněte, aby dítě mělo s sebou i náhradní baterie. Často se stává, že táborníkům baterky přestanou svítit na první noční hře po půl hodině. Používání svíček, zápalek a jiného otevřeného ohně, je zakázáno. Porušení zákazu je dostatečný důvod k vyloučení účastníka z tábora.

Poslední věcí, na kterou chci upozornit, jsou návštěvy rodičů na táboře. Vždycky tady píšu, že je důrazně neporučuji. Letos, kdy se budeme snažit izolovat od lidí mimo tábor, jsou téměř zakázané.

Na závěr jen připomínám, že bychom neradi viděli u dětí (hlavně těch starších) alkoholické nápoje a cigarety. Tyto „látky“ jsou táborovým řádem zakázané. Podotýkám, že tento zákaz platí stejně pro vedoucí, kteří však s jeho dodržováním nemají žádné potíže. A musím zde zakázat i energy-drinky. Na minulých táborech se to nezdravě rozmohlo a jejich značné užívání určitě nemá příznivý vliv na organismus, právě naopak. Energy-drinky budou vedoucími zabavovány, stejně jako případný alkohol.

Prosím důsledně dbejte včasného nahlášení, pokud táborník nenastoupí s námi do vlaku. České dráhy nás nutí kupovat jízdenky v předstihu a mě vždycky strašně štve, když se dozvím, že s námi nejede někdo, pro koho už mám jízdenku koupenou! Letos je nutné změnu nástupu do tábora nahlásit do neděle 18. 7. 2021

Jak už jsem tu psal, Ministerstvo zdravotnictví neustále upravuje podmínky, za kterých bude možné nastoupit do tábora. Už několikrát se shodli na tom, že bude třeba před nástupem podstoupit test. Zatím jen mění to, jaký to bude. Poslední změna, kterou jsem zaznamenal, říká, že si táborník může vybrat mezi antigenním a PSR testem. Jen při antigenním testu je ho třeba po týdnu opakovat. Vzhledem k tomu, že náš tábor trvá týden, mohl by stačit. Ale toto ještě upřesníme.

 

Za celý tým táborových vedoucích zdraví

 

Milan Trávníček, hlavní vedoucí tábora